Moderní metody modulace
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní metody modulace
Moderní metody modulace

Autoři

Michal Lucki

Anotace

Vhodná modulace je nutná k přizpůsobení signálu tomu, aby mohl být přenášen optickým
vláknem. Dosažení vysoké přenosové rychlosti a velké informační kapacity přenosových
systémů je spojeno s použitím vhodných modulačních formátů. Každá modulace se provádí
jiným způsobem a je vhodná pro určité typy přenosu. Z tohoto důvodu je nutné seznámit
studenty s principy pokročilých modulačních formátů, které jsou součástí každého procesu
optimalizace moderních vysokorychlostních optických přenosových sítí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.