Moderní datová rozhraní
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní datová rozhraní
Moderní datová rozhraní

Autoři

Ivan Pravda

Anotace

Nová verze rozhraní USB 3.0, jejíž standardy byly vydány v listopadu 2008, doznala oproti
předchozí verzi (2.0) značných vylepšení. Hlavními přednostmi nového rozhraní jsou vysoká
rychlost až 5 Gbit/s, rozšířené možnosti řízení spotřeby sběrnice a zpětná kompatibilita
s předchozími verzemi. Velmi perspektivním a konkurence schopným rozhraním se
v současnosti jeví technologie Thunderbolt, kombinující vlastnosti rozhraní PCI-Express
a Display Port. Zajímavé je srovnání právě s rozhraním USB 3.0.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.