Sítě budoucnosti - SDN a NFV
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Sítě budoucnosti - SDN a NFV
Sítě budoucnosti - SDN a NFV

Autoři

Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt, Tomáš Halagan, Ivan Drozd

Překladatelé

Michal Lucki

Anotace

Současný Internet je založen na internetovém protokolu, který vznikl před více než 40 lety pro
určitý druh služeb. Během desetiletí nabyl Internet obrovské rozměry; nepočítalo se také
s novými aplikacemi jako je webové plynulé stahování videa, sdílení souborů, které zásadním
způsobem změnily charakter internetového provozu. Infrastruktura Internetu se vyvíjela při
nových technologiích od pevných optických k bezdrátovým sítím. Nové aplikace a služby,
technologie, stupeň a variabilita zařízení koncových uživatelů vyžadují flexibilní řešení.
Nejmodernějším řešením se zdá být propojení programově a softwarově definovaných sítí
a virtualizace síťových služeb. Tento modul se soustřeďuje hlavně na tyto technologie pro
Internet budoucnosti, ale také prezentuje přehled sítí příští generace.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.