Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci

Autoři

Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová

Překladatelé

Ivan Pravda

Anotace

Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interface) se skládá z různých částí a modulů, které
slouží pro přirozenou a intuitivní komunikaci s vlastním systémem. Všechny dohromady
představují funkcionalitu MMI. Do základního souboru modulů, které mohou být součástí
multimodálního rozhraní, mohou patřit např. rozeznání řečníka, rozeznání řeči a hlasových
povelů, rozeznání obličejů, navigace pomocí gest, navigace pohybem očí a syntéza řeči.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.