Automatizace domácností
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Automatizace domácností
Automatizace domácností

Autoři

Ondrej Lábaj, Renata Rybárová, Gregor Rozinaj

Překladatelé

Jaromír Hrad

Anotace

Pod pojmem automatizace domácností rozumíme automatizaci činností souvisejících
s domácností, jejím provozem a údržbou. Konkrétně se může jednat například o centrální řízení
osvětlení, vytápění, klimatizace, nejrůznějších domácích spotřebičů, jakož i zabezpečovacích
zařízení, jako jsou zámky bran a dveří, alarmy atp. Dále sem patří ovládání domácích systémů
zábavy, zalévání květin a zahrad nebo krmení domácích mazlíčků – ve všech případech je cílem
vyšší komfort, úspora energie a bezpečnost. Příslušná zařízení mohou být propojena
prostřednictvím domácí sítě, takže je lze ovládat osobním počítačem, případně na dálku přes
Internet. Další možností je řízení prostřednictvím aplikací pro chytré telefony nebo tablety.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.