Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti

Autoři

Jaroslav Šípal

Anotace

Tento modul poskytuje úvod do automatizace v budovách. Popisuje technologie zajišťující
bezpečnost budov, dopravní systémy, energetický management budov a případnou optimalizaci
pracovních podmínek. Dále uvádí možnosti senzorů v budovách, akční členy v budovách,
jednotlivé řídicí systémy, nadstavbové systémy a sběrnice a protokoly.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.