Moderní systémy zabezpečení
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní systémy zabezpečení
Moderní systémy zabezpečení

Autoři

Miguel Soriano

Překladatelé

Ivan Pravda

Anotace

Studijní modul definuje a vysvětluje pojmy nutné pro základní orientaci studentů v oblasti
síťové bezpečnosti, a to včetně přehledu bezpečnostních služeb a užívaných bezpečnostních
mechanismů, vymezení typů útočníků v souvislosti s bezpečnostními hrozbami a riziky
a popisu klíčových komponent bezpečnostního systému sítě.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.