Moderné modulačné metódy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Moderné modulačné metódy
Moderné modulačné metódy

Autoři

Michal Lucki

Překladatelé

Renata Rybárová

Anotace

Vhodná modulácia je nutná na prispôsobenie signálu, aby mohol byť prenášaný optickým
vláknom. Dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti a veľkej informačnej kapacity prenosových
systémov je spojené s použitím vhodných modulačných formátov. Každá modulácia sa
vykonáva iným spôsobom a je vhodná pre určité typy prenosov. Z toho dôvodu je nutné
zoznámiť študentov s princípmi pokročilých modulačných formátov, ktoré sú súčasťou
každého procesu optimalizácie moderných vysokorýchlostných optických prenosových sieti.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).