Kryptografia, kyberkriminalita
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Kryptografia, kyberkriminalita
Kryptografia, kyberkriminalita

Autoři

Miguel Soriano

Překladatelé

Martin Broda, Vladimír Hajduk

Anotace

Tento modul poskytuje informácie o kryptografii a kyberkriminalite v ich základnom kontexte,
pričom je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť kurzu je navrhnutá tak, aby oboznámila študentov
s fundamentálnymi možnosťami kryptografie, ktoré ponúka na zaistenie informačnej
bezpečnosti. Z toho dôvodu sú v kurze opísané dva základné typy kryptografie a to kryptografia
s tajným a kryptografia s verejným kľúčom. Druhá časť kurzu sa venuje konceptu
kyberkriminality a klasifikuje rôzne druhy útokov, pričom v závere opisuje možnosti prevencie
pred takýmito útokmi.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).