Bezdrôtové siete
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Bezdrôtové siete
Bezdrôtové siete

Autoři

Jordi Salazar

Překladatelé

Ján Dúha

Anotace

Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie
lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v ňom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové
technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpečnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo
aplikácie.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).