Zabezpečení informací a sítí
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zabezpečení informací a sítí
Zabezpečení informací a sítí

Autoři

Miguel Soriano

Překladatelé

Tomáš Vaněk

Recenzenti

Jiří Stibor

Anotace

Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům důležité základní znalosti z oblasti informační a síťové bezpečnosti.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Worksheets - solution

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.