Virtualizácia v praxi
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty

price

FREE

Language

Slovak

Year of publication

2022

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Virtualizácia v praxi
Virtualizácia v praxi

Authors

Jiří Holeček

Abstract

Tento modul poskytuje čitateľovi základný náhľad na oblasť virtualizácie v rôznych odvetviach s dôrazom na oblasť IT vrátane praktických ukážok.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

Slovak

Year of publication

2022

price

FREE

Learning materiatls

ODZ
Text materials
Worksheets
Worksheets - solution

created with support of

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).