Audiovizuálny obsah
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

slovensky

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Audiovizuálny obsah
Audiovizuálny obsah

Autoři

Ivan Pravda

Překladatelé

Radoslav Vargic, Renata Rybárová

Anotace

Modul sa zaoberá oblasťou spracovania a distribúcie audiovizuálneho obsahu. Definuje sadu základných pojmov, obsahuje popis základných komponentov a konceptov. Ďalej sa pozornosť venuje problematike správnej projekcie a vhodnej voľby projekčnej techniky. Modul obsahuje v neposlednom rade aj súbor praktických návodov a odporučení. Záver modulu je venovaný systémom správy úložísk a ich obsahu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

slovensky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).