Audiovizuální obsah
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Audiovizuální obsah
Audiovizuální obsah

Autoři

Ivan Pravda

Anotace

Modul se zabývá oblastí zpracování a distribuce audiovizuálního obsahu. Definuje řadu základních pojmů, obsahuje popis základních komponent a konceptů. Dále je věnována pozornost problematice správné projekce a vhodné volby projekční techniky. Modul obsahuje v neposlední řadě i řadu praktických návodů a doporučení. Závěr modulu je věnován systémům správy úložišť a jejich obsahu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.