Moderní způsoby ovládání systému
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moderní způsoby ovládání systému
Moderní způsoby ovládání systému

Autoři

Radoslav Vargic, Marek Vančo, Gregor Rozinaj, Ivan Minárik

Překladatelé

Michal Šádek

Anotace

Moderní způsoby řízení systému jsou založeny na nejnovějších technologiích a využívají odpovídající hardware. Moderní systém lze ovládat bez dodatečného hardwaru jako myš nebo klávesnice. Uživatelé mohou řídit nebo navigovat systém a aplikace jednoduše pomocí svých rukou (ovládání gesty), hlasu (hlasové navigace) nebo očí (sledování očí). Některé systémy mohou používat rozhraní mozku a počítače. Tento modul popisuje uvedené technologie, aby pomohl pochopit základní principy, se kterými se v našem každodenním životě potkáváme.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.