Zabezpečení sítí
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zabezpečení sítí
Zabezpečení sítí

Autoři

Ivan Pravda

Anotace

Modul se zabývá možnostmi zabezpečení provozu sítí se zaměřením na oblast virtuálních privátních sítí (VPN). Definuje řadu základních pojmů, obsahuje popis základních komponent a konceptů sítí VPN. Dále je věnována pozornost vysvětlení protokolu IPSec a mechanizmům umožňujícím implementaci zabezpečení provozu privátních sítí jakými jsou metoda ISAKMP/IKE a mechanismus výměny klíčů Diffie-Hellmann. Modul obsahuje v neposlední řadě i řadu praktických příkladů a jejich řešení. Závěr modulu je věnován problematice elektronického podpisu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

cena

ZDARMA

Výukové materiály

Text materials
Worksheets
Test questions
Online resources
Worksheets - solution
Questionnaire

vzniklo za podpory

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.