Sodobne tehnologije in koncepti za izobraževanje II - odprti digitalni viri, MOOC itd.
Tomáš Zeman, Marek Nevosad
Annotation

Kratek povzetek obsega in vsebine tečaja.

Besedila so prevedena iz angleščine, zato se v njih lahko pojavijo pravopisne in slovnične napake ter neuveljavljeni strokovni izrazi.

Objectives

Opis znanja in kompetenc, ki jih je treba pridobiti po študiju tečaja.

Keywords
MOOC, odprti digitalni viri, učni predmeti, e-učenje.
Date of Creation
10. 1. 2022
Duration
30 hours
Language
Slovenščina
License
ISBN
Literature
 1. Varianty licence Creative Commons. In: Creative Commons Česká republika [online]. [cit. 2022-01-10]. Available from: https://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/
 1. NEUMAJER, O a D RŮŽIČKOVÁ, 2016. Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů. Metodický portál RVP.CZ [online]. 18. 8. 2016 [cit. 2022-01-11]. ISSN 1802-4785. Available from: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21071/KRITERIA-KVALITY-DIGITALNICH-VZDELAVACICH-ZDROJU-PODPORENYCH-Z-VEREJNYCH-ROZPOCTU.html
 1. Kredit (školství): ECTS, 2022. In: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2022-01-11]. Available from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kredit_(%C5%A1kolstv%C3%AD)
 1. Definition Massive Open Online Courses (MOOCs), 2015. In: HOME: Higher education Online: MOOCs the European way [online]. European Association of Distance Teaching Universities, 12. 3. 2015 [cit. 2022-01-11]. Available from: https://home.eadtu.eu/images/Results/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf
 1. A Brief History of MOOCs. In: McGill Association of University Teachers: MAUT [online]. 3495 Peel St., #202, Montréal, Québec, Canada H3A 1W7 [cit. 2022-01-12]. Available from: https://www.mcgill.ca/maut/news-current-affairs/moocs/history
 1. PATRA, Suparn. [2022] The 250 Most Popular Online Courses of All Time. In: Class Central [online]. 2022-01-10 [cit. 2022-01-12]. Available from: https://www.classcentral.com/report/most-popular-online-courses/
 1. SHAH, Dhawal. By The Numbers: MOOCs in 2021. In: Class Central [online]. 2021-12-01 [cit. 2022-01-12]. Available from: https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021/
 1. SHAH, Dhawal, Laurie PICKARD a Rui MA. Massive List of MOOC Platforms Around The World in 2022. In: Class Central [online]. 2022-01-11 [cit. 2022-01-17]. Available from: https://www.classcentral.com/report/mooc-platforms/
 1. MOOC list: A complete list of MOOCs and free online courses [online]. [cit. 2022-01-25]. Available from: https://www.mooc-list.com/
 1. Creative Commons [online]. Available from https://creativecommons.org/
 1. Google LLC. YouTube. Policy, safety, & copyright – Copyright and rights management [online]. Available from https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=en
 1. Vimeo.com, Inc. Creative Commons [online]. Available from https://vimeo.com/creativecommons
 1. Free Software Foundation. GNU General Public License [online]. Available from http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
 1. Klevetová, D.a Dlabalová, I., Motivační prvky při práci se seniory, Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2169-9 [cit. 2022-01-10]
 1. Škvorová, J. a Škvor, D.: Proč zlobím? lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD, Praha: Triton. 2003. ISBN 80-7254-407-1, [cit. 2022-01-10 p. 20]